Themes:


(1) Sessions 1-6

(2) Keynote Speech

(3) Youth Scientists Forum 1-4About the INRS Conference

No.YearHost City, Country
2011
Shenyang, China
2012Shenyang, China
2013Shenyang, China
2014Nanjing, China
2015Guangzhou, China
2016Yinchuan, China
2017Seoul, Republic of Korea
2018Guangzhou, China
IX2019Hualien, Taiwan, China
X2021Nantong, China
XI2023Chengdu, China
XII2024Guangzhou, China